Deni

CODE IJ270403 Deni
PROJECT Vervoers- en zitvoorziening voor Deni
KOSTEN geen
SPONSOR Schenking Harting-bank 2005

2003
Tijdens het korte verblijf in Jakarta is de stichting in contact gekomen met Deni. Deni is 8 jaar oud en is geboren met een misvormd lichaam. Hij is klein gebleven, heeft korte armpjes met aan zijn rechterarm 3 kleine vingers. Deni heeft geen beentjes op een klein stompje links na. Toch kan hij zich zelfstandig voortbewegen over kleine afstand zoals bij hem thuis. Bovendien heeft hij grote handigheid met zijn armen.

Hij is weliswaar niet ADL-zelfstandig – wat wil zeggen dat hij zichzelf niet geheel zelfstandig kan wassen, verzorgen en kleden. Met hulp van donaties kan hij 3 x per week naar een speciale school. Die school is echter ver weg. Zijn vader brengt hem met de bus. Hij wordt dan liggend op een karretje vervoerd, waarop tevens de koopwaar gebonden is die zijn vader in de buurt van de school probeert te verkopen op. Zijn vader kan hem dan met karretje en al optillen voor het vervoer met de bus. Tijdens het gesprek gaf zijn vader aan dat op den duur een rolstoel voor op school erg welkom zou zijn. Op de school is aangepast meubilair, waar ook Deni gebruik van maakt. Maar de andere kinderen zijn veelal afkomstig uit rijkere families en hebben vaak zelf al een rolstoel.

Vooralsnog moet Deni zich kruipend verplaatsen of moet hij worden getild. De kinderrolstoel die bij de zending meegekomen was bleek niet geschikt en bovendien niet direkt inzetbaar vanwege de gebroken voorwieltjes tijdens het transport. (zie ook Aktiviteiten in Indonesie). Stichting APA heeft toegezegd dit verzoek op termijn in te zullen willigen. Gewerkt wordt aan een vervoers- en/of zit voorziening voor op school, aangezien hij nu over grotere afstand gedragen moet worden.

2003
Het werkbezoek van Stichting APA aan Indonesië is dit jaar begonnen in Jakarta, Java. Daar is een ‘oude belofte ingelost’. In 2003 is de stichting in contact gekomen met Deni. Hem was toegezegd dat op termijn geprobeerd zou worden een passende rolstoel te verstrekken. De Harting-bank, Revalidatie Techniek te ’s Gravenhage, heeft een nieuwe kinderrolstoel voor hem ter beschikking gesteld. Deni gaat deze rolstoel op school gebruiken.

nl_NLDutch