Mensen met een handicap

Mensen uit de armste laag van de bevolking in Azië, met een aangeboren of later in het leven verworven beperking, vormen de doelgroep.

Stichting APA richt zich in het bijzonder op jongeren, omdat zij zich in een levensfase bevinden waarin zij – zowel fysiek als mentaal – in ontwikkeling zijn. Hierop wil de stichting aansluiten door jongeren te helpen een éigen, zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving te veroveren. Bij dit proces wordt naast de direkte omgeving, bestaande uit familie of andere verzorgenden, ook de grotere sociale context betrokken.

De Stichting behoudt zich het recht voor om ook hulp te verlenen aan minderbedeelden in bredere zin, indien een slechte gezondheid of andere leefomstandigheden een belemmering vormen om bijvoorbeeld een opleiding te volgen of in eigen onderhoud te voorzien.

Stichting APA maakt verder geen onderscheid op grond van etnische achtergrond of religie.

nl_NLDutch