Medewerkers

Stichting APA werkt met vaste medewerkers en vrijwilligers, waarvan niemand een financiële vergoeding ontvangt.

Aan Stichting APA is een Nederlandse ergotherapeut verbonden, met ervaring in verschillende hulpverleningsectoren. Door haar studie medische antropologie kan zij een bijdrage leveren in de afstemming van de hulpverlening op de persoonlijke behoeften en beleving van de hulpvrager.

Een financieel adviseur houdt zich bezig met budgettering en fondswerving, de PR, alsmede projektbegeleiding. De penningmeester van de stichting draagt zorg voor de financiële administratie.

Verder houdt Stichting APA zich bezig met het werven van professionele hulpverleners zoals (para)medici die bereid zijn zich (tijdelijk) op vrijwillige basis in te zetten, indien mogelijk ter plaatse. Een uitgangspunt van de stichting is om ter plekke een netwerk van medewerkers en vrijwilligers op te bouwen, zodat door een goede samenwerking gecoördineerde hulp structureel kan worden geboden.

Er worden samenwerkingsverbanden opgezet met lokale gezondheidsdiensten, zoals met huisartsen en verpleegkundigen van gezondheidsposten, en met (sociale) hulpverleners, religieuze organisaties en docenten van diverse opleidingen die werkzaam zijn in de gebieden waar de stichting aktief is.

Bovendien worden er hulpverleners aangesteld als mediator. Deze mediators bemiddelen tussen hulpvragers en de stichting.

Vaste mediators van de stichting op Bali zijn Dr. Ibu Siti Sundari Manoppo en Kadek Wira, vrijwilliger en hoofd coordinatie van hulpverleningsorganisatie van Sai Baba te Bali. Bovendien is veelvuldig samengewerkt met ondermeer Dr. Nisa Setiati, Dr. Peter Manoppo en Made Witari

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
E. D. Godrie-Schuitevoerder, voorzitter,
C. J. J. Godrie, secretaris,
N. D. Schuitevoerder, penningmeester.

In de commissie van aanbeveling hebben zitting:
drs. K. L. Schuitevoerder, psycholoog, BIG geregistreerd verpleegkundige
drs. R. S. Zondervan, ergotherapeut en coördinator
patientenvoorlichting in het RCA te Amsterdam.

nl_NLDutch