STICHTING APA

Een beperking hebben én arm zijn betekent in ontwikkelingslanden meestal een dubbele beperking. Een lichamelijke en/of geestelijke beperking is vaak op zich al een obstakel om deel te nemen aan het ‘gewone’ dagelijkse leven. Maar ook nog eens geen geld hebben leidt in veel gevallen tot een nog groter isolement, doordat middelen ontbreken voor speciale (medische) hulp of therapie.

Tijdens veelvuldig en langdurig verblijf in Azië werden de initiatiefnemers geconfronteerd met bovengenoemde behoeften en noden van mensen met een beperking. Eén van de initiatiefnemers is ergotherapeut. Hierdoor ontstond het idee om de ervaring, opgedaan in de revalidatie, aan te wenden om hulp te verlenen. Zo werd Stichting APA (Aid Projects Asia) opgericht om, op lokaal niveau, mensen met een beperking (individueel of op projektbasis) te begeleiden en passende hulp te bieden.

Stichting APA heeft als hoofddoel het welzijn te bevorderen van mensen met een beperking en dat van hun directe omgeving. Hiertoe worden allereerst de behoeften binnen de doelgroep geïnventariseerd en aan de hand daarvan prioriteiten gesteld met betrekking tot de te ontplooien aktiviteiten en projekten. Stichting APA gaat uit van een cultureelsensitieve aanpak. Dat wil zeggen dat niet westerse normen, maar die van de hulpvrager centraal staan.

De eerste doelstelling is mensen met een beperking in staat te stellen zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen of, wanneer binnen een cultuur zelfstandigheid en onafhankelijkheid een andere waarde of minder prioriteit heeft, familie of andere direct betrokkenen te helpen de verzorging te optimaliseren.

De tweede doelstelling is ondersteuning geven bij het zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding en het creëren van mogelijkheden waardoor hulpvragers op een voor hen bevredigende wijze deel kunnen nemen aan het dagelijkse leven. Voorbeelden van tijdsbesteding zijn in de tuin of op het land werken en de markt kunnen bezoeken. Maar ook naar school kunnen gaan, een (beroeps)opleiding volgen of aan het arbeidsproces deel kunnen nemen. Voor dit laatste geldt dat er voor zover mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds bestaande opleidingen en werksituaties.

De diverse aktiviteiten zullen uit eigen kapitaal van de initiatiefnemers worden gefinancieerd, aangevuld door donaties. Deze donaties komen geheel en al ten goede van de hulpverlening ter plekke. Administratieve zaken en indirekte onkosten worden gesponsord door de oprichters zelf.

Stichting APA zal aktief zijn in ontwikkelingslanden in Azië en gaat als eerste van start op Bali, Indonesië. De stichting bevindt zich momenteel in een oriënterende en inventariserende fase. Als gevolg hiervan zijn de doelstellingen en doelgroep vooralsnog breed. In de toekomst kan het aktiviteitengebied van de stichting worden afgebakend.

nl_NLDutch