Rolstoel en aangepaste badkamer

CODE IB 250405 Dika & Ogi
PROJECT rolstoel en aangepaste badkamer
KOSTEN wieltjes rolstoel en financiering aangepaste badkamer
SPONSOR

rolstoel: Tacko Horn
restauratie rolstoel: Stichting APA
Aangepaste badkamer: wordt gezocht

Dika is 12 jaar en Ogi is 5 jaar.

Beide broertjes hebben vermoedelijk Progressieve Musculaire Dystrofie. (Momenteel wordt er nog onderzoek gedaan naar het ziektebeeld). Ten gevolge hiervan kunnen beide jongens niet lopen en zich slechts zittend enigszins voortbewegen. Door beperkte spierkracht hebben zij hulp nodig en zijn beperkt ADL-zelfstandig. Dika en Ogi zijn allebei in behandeling bij Marieke de Wit. Tijdens therapie tonen zij veel inzet. Ook doen zij met veel plezier mee aan de verschillende aktiviteiten die daar georganiseerd worden. Zo maken zij ondermeer mooie schilderijtjes die ook via het verkoopprojekt te koop aangeboden worden.

De broertjes hebben het geluk erg gemotiveerde ouders te hebben die veel initiatief tonen en aktief betrokken zijn bij het leerproces en de begeleiding van hun kinderen. Dit blijkt ook uit de wens om een, weliswaar kleine, woning te laten bouwen dat zo goed mogelijk aangepast is op de mogelijkheden van hun 2 kinderen. Momenteel wonen zij in bij de ouders van de vader, die een woning hebben met veel hoogteverschillen. Ook is de indeling zeer ongunstig voor de jongens; de kamar mandi (badkamer met toilet) ligt bijvoorbeeld achter het huis, waarvoor eerst 2 trappetjes op en af gegaan moeten worden. De enige kamer die het gezin privé ter beschikking heeft biedt slechts ruimte voor een groot bed en is rolstoelontoegankelijk. De ouders hebben echter niet veel geld. Vandaar dat zij behalve de vraag om hulp bij het ontwerpen van een aangepaste kamar mandi (toilet annex badkamer) Stichting APA ook het verzoek gedaan hebben om een bijdrage in de financiering van de bouw. In overleg is een tekening voor een aangepaste kamar mandi gemaakt. Afspraken met aannemer Agung zijn op voorhand al gemaakt. Stichting APA zal de bouw en indeling de kamar mandi door Stichting APA financieren op voorwaarde dat deze uitgevoerd volgens de tekening. Tot dat moment hebben de beide jongens een hulpmiddel, te weten een urinaal, ontvangen zodat zij niet telkens afhankelijk zijn van anderen om naar een toilet gebracht te worden.

IN DE MAAND AUGUSTUS VAN DIT JAAR IS DE AANVRAAG VOOR REALISERING VAN DE AANGEPASTE BADKAMER OFFICIEEL INGEDIEND.

Voorheen deelden Dika en Ogi samen het gebruik van een rolstoel. Aan Ogi is nu een kleine rolstoel verstrekt door Stichting APA. De stoel, waarvan destijds tijdens het transport van Nederland naar Indonesië de voorwieltjes gesneuveld waren, is opgeknapt en aan Ogi in bruikleen gegeven. Deze rolstoel is in het verleden aan de stichting geschonken door Tacko Horn.

 

UPDATE 2006

Bouwkosten: Rp. 2.900.000 / € 267,–

De bouw van de nieuwe en tevens aangepaste badkamer in het nieuwe huis van het gezin is begin dit jaar afgerond. In de praktijk bleek het gebruik van het toilet nog niet naar wens. Na onderzoek bleek dat bij de bouw licht was afgeweken van het oorspronkelijke plan wat betreft de hoogte van het toilet als ook in de uitvoering van ± de verhoogde zitting. De aanpassingen zijn echter uitgevoerd en zodoende beter afgestemd op de (huidige) mogelijkheden van de beide broertjes.

 

nl_NLDutch