Eetprojekt

CODE IB 270405 Eetprojekt
PROJECT Eetprojekt
KOSTEN geldbox en menukaarten
SPONSOR Stichting APA

Dit projekt is een voorloper op een nieuwe tak van hulpverlening die Stichting APA in de toekomst op wil gaan zetten. Opzet van dit projekt, zoals die nu van start gegaan is in Restaurant Semina te Lovina, is dat speciaal geselecteerde gerechten worden aangeboden waarvan een klein bedrag a Rp. 5.000 ( = € 0,45 ) van de prijs ten goede komt aan projekten van Stichting APA. Na onderhandelingen met de eigenaar heeft deze er mee ingestemd dat de gerechten voor een redelijke prijs aangeboden kunnen worden. Zelfs na toevoeging van de Rp. 5.000 voor Stichting APA komt de totaalprijs ongeveer overeen met vergelijkbare gerechten op de kaart van het restaurant. Zo komt bijvoorbeeld de totaalprijs van een hoofdgerecht op Rp. 20.000 en van een bijgerecht op Rp. 10.000. Aan de reeds bestaande menukaart van dit restaurant heeft Stichting APA een eigen kleine kaart kunnen toevoegen met 5 vegetarische gerechten met de naam “APA Care Meal”. Op deze kaart staat een korte beschrijving van het werk van Stichting APA en een toelichting hoe de ondersteuning middels een bestelling van een of meerdere APA Care Meals werkt.

Gasten kunnen naar keuze een of meer gerechten bestellen. Bij elk gerecht dient een ticket geleverd te worden met een waarde van Rp. 5.000. De gast wordt gevraagd zelf het verkregen ticket in de daartoe bestemde geldbox te deponeren. Deze box wordt geregeld geleegd door een mediator van Stichting APA, waarbij elk ticket Rp. 5.000 waard is en geïnd wordt bij het restaurant.  Ook wordt op de kaart de suggestie gedaan een donatie te doen, indien gasten geen van de  gerechten wensen te bestellen maar wel met de doelstelling van de stichting sympatiseren.
Restaurant Semina is een ‘vriendelijk’ restaurant met een goede keuken met diverse traditionele gerechten. Elke avond wordt er een kleine dansvoorstelling georganiseerd mits er voldoende gasten zijn. De eigenaar zet zich al enige tijd in voor noodlijdenden in de samenleving. Voor deelname aan dit projekt ontvangt hij geen vergoeding, slechts pr voor het restaurant en ‘goodwill’ van gasten.

Het projekt dient een tweeërlei doel. Het eerste doel is dat op deze wijze veelal lokale projekten van Stichting APA mede gefinancierd kunnen worden en de bestaande problematiek onder de aandacht gebracht wordt van een groter publiek. Het richt hiermee de aandacht van ondermeer toeristen op de positie van gehandicapten op Bali. Een tweede doel is dat elementen hiervan tevens dienen als try-out voor een andere tak van hulpverlening die Stichting APA voor de toekomst beoogt, te weten een ‘eet-projekt’ voor straatkinderen. Op deze wijze wordt onderzocht of gasten c.q. toeristen bereid zijn een maaltijd of een bijgerecht te bestellen wanneer zij daarmee een goed doel kunnen steunen. Ervaring hiermee kan in de toekomst aangewend worden bij het opzetten van een restaurant dat (ook) aan straatkinderen kosteloos maaltijden aan zal bieden. Een nog langer termijn doel is om het pakket aan hulpverlening aan deze doelgroep vanuit het eetprojekt verder uit te breiden. 
Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om in een dergelijk restaurant jongeren met een handicap als personeel aan te nemen.

UPDATE 2006

Opbrengst: Rp. 589.150 / € 54,–

Het eetproject in restaurant Semina is na korte tijd stopgezet door de eenzijdige opzegging van de overeenkomst van de kant van de restaurant eigenaar. Dit betreuren wij zeer. Temeer daar het project goed verliep en er in totaal in een periode van enkele weken een bedrag bijeengebracht is van Rp. 589.150.
Wat betreft Stichting APA is het project voor een belangrijk deel toch geslaagd aangezien het een pilot project betreft en gebleken is dat ‘de formule’ wel degelijk werkt. 

Bij deze is het eetproject, in de vorm van pilot project opgeheven. Onderzocht wordt in welke vorm dit project weer doorgang zal gaan krijgen.

nl_NLDutch