Naaimachine voor Sang Ayu

CODE IB280402 Sang Ayu
PROJECT Naaimachine voor Sang Ayu
KOSTEN Rp. 625.000 / €75,-
SPONSOR Luxx, Breda (www.luxx.nl

 

Sang Ayu, een jonge vrouw van 19 jaar, loopt ten gevolge van polio met twee okselkrukken. Korte afstanden kan zij lopen met één kruk. Dit schooljaar 2002/2003 doet zij examen aan de SMA (= tweede fase van drie jaar van het voortgezet onderwijs in Indonesië). Na afronding van haar school wil zij graag gaan werken als naaister en later een eigen naaiatelier openen. Sang Ayu komt echter uit een arm gezin. Haar familie heeft geen geld om voor haar een naaimachine aan te schaffen of te huren.

Aanvraag
De aanvraag betreft een naaimachine met dynamo en toebehoren voor Sang Ayu zodat zij zich op termijn een eigen inkomen kan verschaffen. Zij heeft een naaimachine met elektrische aandrijving nodig in verband met de verminderde kracht in haar benen en voeten. De aanvraag is gedaan door ibu Gunasih, het hoofd van het internaat waar Sang Ayu woont.

Sang Ayu met haar ‘butterfly’

Aanvraag ingewilligd
Het eigen initiatief van Sang Ayu is enthousiast ontvangen door Stichting APA. De stichting heeft dan ook toestemming gegeven een naaimachine aan Sang Ayu te verstrekken. Medewerkers van de stichting hebben ter plekke onderzocht welke naaimachine geschikt zou zijn. Het meest gebruikte type naaimachine op Bali, met name door naaisters, is de ‘Butterfly’ uit Shanghai. Op deze machine kan een dynamo worden aangesloten. Na vergelijking van prijzen is besloten een originele ‘Butterfly’ met bijbehorend naaimachine meubel en dynamo, te kopen a Rp. 625.000,-.

De stichting heeft tevens een contract opgemaakt waarin gesteld wordt dat de naaimachine met toebehoren slechts bestemd is voor Sang Ayu en dus niet aan anderen mag worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Indien dit contract niet nageleefd wordt kán Stichting APA ertoe overgaan de naaimachine weer in te nemen. Het doel van een dergelijk contract is bovenal Sang Ayu hiermee iets in handen te geven waarmee zij kan schermen wanneer zij de naaimachine zou moeten uitbesteden onder morele druk van anderen tegen haar eigen wil in. Ibu dr. Siti Manoppo, mediator van Stichting Apa ter plekke, houdt hierop toezicht.

Achtergrondinformatie
Sang Ayu is een meisje dat reeds lang bekend is bij Stichting APA. Zij woont in het internaat dat hoort bij de school voor kinderen met een handicap te Klungkung. Elders in Klungkung volgt zij regulier onderwijs aan de SMA. Zij gaat lopend en met openbaar vervoer naar school. Sang Ayu is een intelligent en zeer zelfstandig meisje dat positief in het leven staat.
Zo heeft zij ook grote toekomstplannen. Graag zou ze later een eigen naaiatelier oftewel een ‘kiosk’ openen, met op langere termijn internet faciliteiten. Sang Ayu heeft tijdens haar schooltijd computerlessen en naailessen gevolgd, maar zal nog meer ervaring op moeten doen. Haar familie beschikt echter niet over financiële middelen om een ‘stageplek’ met alle benodigde apparatuur en materialen in een naaiatelier voor haar te bekostigen. Een naaimachine voor haar kopen ligt helemaal buiten het bereik. Met een eigen, op haar mogelijkheden afgestemde, naaimachine is Sang Ayu nu direkt in de gelegenheid ervaring op te doen en wat geld te verdienen.

nl_NLDutch