Aankoop grond opleidingscentrum en werkplaats in Banyualit

CODE IB 110707 opleidingscentrum Banyualit
PROJECT aankoop grond
KOSTEN aankoop: 66.275.000,00 / € 5388
SPONSOR

wordt gezocht

Stichting APA heeft in juni een stuk grond gekocht om een opleidingscentrum en werkplaats voor jongeren met een handicap op te richten. Deze grond grenst aan de kliniek van Stichting High5rehab. Doelstelling is jongeren in staat te stellen zelf voor een inkomen te zorgen door hun eerst een beroepsopleiding te laten volgen waarna zij later, eventueel in een aangepaste werkomgeving kunnen gaan werken. Stichting APA is opgericht om jongeren met een handicap te ondersteunen en te begeleiden zodat zij de kans krijgen hun mogelijkheden te onderzoeken en hun dromen waar te maken. Een dergelijk plan kan echter alleen slagen als continuïteit gewaarborgd is. Het gegeven dat de Nederlandse vrijwilligers van Stichting APA slechts een paar maanden per jaar ter plekke zijn was een onoverkomelijk obstakel. Na jarenlange samenwerking en veel gesprekken met Marieke de Wit van Stichting High5rehab leek begin 2007 de mogelijkheid om een dergelijk project op te starten opeens heel reëel te worden. High5rehab heeft een aangrenzend stuk grond gekocht om de kliniek te kunnen uitbreiden met een instrumentenwerkplaats en een ruimte waar kinderen naast hun therapie of na uitbehandeld te zijn allerlei vaardigheden kunnen leren. Dit sluit aan bij de door Stichting APA geconstateerde behoefte aan een werk- en opleidingsplaats voor jongeren met een handicap. Marieke de Wit is bereid om de supervisie over zo’n centrum op zich te nemen als dit grenst aan de faciliteiten van Stichting High5rehab. Een samenwerking tussen beide stichtingen maakt het mogelijk dat kinderen van de ene naar de andere sociale werkplek kunnen doorstromen, passend bij hun leeftijd en capaciteiten.

Het plan is dat jongeren in het centrum allerlei vaardigheden kunnen opdoen en een beroepsopleiding kunnen volgen. Ook wordt de mogelijkheid geboden om alleen basisvaardigheden op te doen waarna de jongeren kunnen doorstomen naar een  opleiding of training bij een andere hulporganisatie of naar een reguliere opleiding. In eerste instantie wordt er een houtwerkplaats en een naaiatelier opgezet. Hierbij ligt behalve het zich eigen maken van handvaardigheden ook nadruk op het opdoen van andere relevante praktijkgerichte ervaring en kennis, zodat zij ook worden voorbereid op (succesvol) deelnemen aan het (betaalde) arbeidsproces. Dat wil zeggen dat zij onder andere een ‘feeling’ ontwikkelen wat voor producten zij het beste op de markt kunnen brengen en hoe zij een inkomen kunnen  beheren. In een later stadium volgt uitbreiding van het aanbod van vakken zoals  computercursussen en kunst, bijvoorbeeld schilderen. In de verre toekomst zal worden uitgekeken naar een geschikte locatie om een grotere houtwerkplaats te bouwen, waar gehandicapten een baan kunnen krijgen en waar daadwerkelijk geproduceerd kan worden, zodat zij een selfsupporting bedrijf leren runnen. Vanzelfsprekend staat Stichting APA er borg voor in alle gevallen te werken op een verantwoorde wijze met het oog op milieu en gezondheid en faire (arbeids)omstandigheden.

Er komen nu al aanvragen binnen van organisaties en bedrijfjes die in de toekomst opdrachten zouden willen plaatsen bij de werkplaats. Deze aanvragen zijn al van harte welkom omdat vraag naar bepaalde producten de planning van aan te bieden opleidingen en indeling en gebruik van ruimte vorm kan geven.

Het plan is binnen dit opleidingscentrum tevens units te bouwen waar jongeren voor korte of langere tijd kunnen logeren c.q. wonen. Hierdoor kunnen jongeren die veraf wonen toch een opleiding o.i.d. volgen. In overleg kunnen deze units ook gebruikt worden door bijvoorbeeld gezinnen die met hun kind Stichting High5rehab bezoeken.

nl_NLDutch