Verkoopproject

CODE IB 0405 Verkoopprojekt
PROJECT Verkoopprojekt
KOSTEN Rp. 675.000 ( € 60,75 ) voor de display en
Rp. 100.000 ( € 9,00 ) voor 2 geldboxen, startkapitaal materiaalkosten van deelnemers en promotiemateriaal 
SPONSOR Stichting APA

Doelstelling van dit projekt is dat jongeren met een handicap de kans krijgen om ervaring op te doen in het proces van het beheren van een klein (start)kapitaal, het investeren in nieuwe materialen en gereedschap, het maken van artikelen en deze te verkopen.

Hiermee kunnen zij zicht krijgen op een struktuur die van pas kan komen bij het zelfstandig werken en leveren van produkten aan geïnteresseerde winkels. Vandaar ook dat er een systeem bedacht is waardoor de jongeren leren sparen. Deelnemers aan het projekt krijgen het eerste werkmateriaal aangeboden en vergoed door Stichting APA, tot zolang dit nodig is. Telkens is de totale verkoopopbrengst voor de maker van het artikel minus 10%. Dit bedrag van 10% is bedoeld om de betrokkene ervaring op te laten doen met het reserveren van geld om onkosten als huur van een verkooppunt of een marktkraam of aanschaf van een display te kunnen voldoen. In dit geval is de 10% voor Stichting APA (display en promotiemateriaal); niet omdat de stichting deze onkostenvergoeding daadwerkelijk nodig heeft, maar vanwege bovenstaande doelstelling.

Van het overige bedrag (90%) wordt 50% direkt uitgekeerd aan de begunstigde en 50% van de opbrengst apart gezet om nieuwe materialen te kunnen aankopen en te sparen. Het geld wordt door Stichting APA beheerd in overleg met de betrokkene. Dit vindt plaats tot het moment dat zij de wens hebben niet meer via Stichting APA artikelen te verkopen. Wanneer de wegen zich scheiden worden alle tegoeden uitgekeerd. Vanzelfsprekend wordt hiervan een goede administratie bijgehouden.

In eerste instantie zijn er 2 jongeren geselecteerd die artikelen maken en te koop gaan aanbieden, Wayan (zie IB 080305 Wayan) en Arini (zie ook IB 300402 Arini & Sudike).
Wayan is houtbewerker en zal ondermeer kleine houten voorwerpen en sieraden maken die wat betreft formaat en prijs aantrekkelijk zijn voor toeristen om te kopen en mee te nemen.
Arini beschildert houten dolfijntjes.

Er is ook ruimte ingericht voor kinderen die aangedragen worden door stichting High5Rehab van Marieke de Wit. Deze kinderen maken in de therapietijd of daarbuiten, voorwerpen die te koop aangeboden worden. Deze kinderen doen echter wat betreft het spaar- en investeringsonderdeel niet mee; de inkomsten door verkoop worden in zijn geheel (100%) direkt aan hen uitgekeerd. 

Deze kinderen krijgen de materialen sowieso vergoed vanuit Stichting High5Rehab en het beoogde leermoment is op de leeftijd van deze kinderen nog niet zo aan de orde en kan verwarring of misverstand opleveren bij de ouders.

UPDATE 2006
Het ‘Verkoopproject’ loopt nog steeds. Echter mede door de neergang in de economie op Bali, een gevolg van ondermeer het afgenomen toerisme, is er weinig verkoopactiviteit in het algemeen. Daar heeft het verkoopproject ook onder te lijden. Er zijn weliswaar enkele artikelen verkocht, maar minder dan de verwachting was. Het project behoeft nader onderzoek en een nieuwe impuls. Artini neemt nog altijd deel aan het project. Zij heeft enkele beschilderde dolfijntjes verkocht.
In het verleden haakte zij ook in opdracht hoedjes, welke zij voor slechts weinig geld doorverkocht aan de opdrachtgever. Die bijverdiensten waren gestopt. Zonder hulp en kapitaal wist Arini niet hoe zij deze hoedjes kon maken. Intussen heeft zij het haken weer opgepakt en wil zij de hoedjes, voor een goede prijs via ‘het koopprojekt’ te koop aan bieden.
De kinderen van Stichting High5 Rehab zijn ook nog steeds in de gelegenheid gesteld om hun zelfgemaakte artikelen te koop aan te bieden.

Stichting APA is dankbaar voor Ibu Made van de Sari Mekar winkel voor haar assistentie. 

nl_NLDutch