Speeltuin

CODE IB 290300 Gunasih
PROJECT Speeltuin op internaat-terrein
KOSTEN €923,-
SPONSOR Bebob Design Amsterdam / Giso BV

Het verzoek
Het realiseren van een speelplaats met speeltuin-toestellen op het terrein van een internaat, ook wel opvoedingsinrichting genoemd, waar kinderen met een handicap wonen. Het hoofd van het internaat heeft het doel als volgt omschreven: 
“Om de ontwikkelings- en onderwijs aktiviteiten voor kinderen met een handicap in de verzorgingsinstelling te ondersteunen.” De toestellen kunnen behalve als spelmateriaal ook dienst doen als oefeninstrumenten in het kader van het behouden, verbeteren en/of trainen van bepaalde functies, zoals zithouding en -balans, staan en lopen.

Om de therapeutische waarde van de toestellen te waarborgen is er in overleg met de aanvrager en de mediators eerst een plan opgesteld. Hiertoe is er een gedetailleerd ontwerp van de hele speelplaats gemaakt wat betreft het type toestel als ook van het gekozen materiaal, de afwerking en de ruimtelijke indeling van de speelplaats.

Speeltuin geplaatst
In de maanden januari en februari 2001 is de speeltuin gerealiseerd. Na onderzoek van de mogelijkheden en geleverde kwaliteit van verschillende lasbedrijven is er gekozen voor een klein bedrijf in Lovina, Bali. In de regio Buleleng, waar Lovina gelegen is liggen de prijzen van laswerk beduidend lager dan in de regio van Klungkung. Zo zijn de totaalkosten teruggebracht naar € 923,– in plaats van de aanvankelijke offerte van € 2630,– van een bedrijf elders op bali.

Het gekozen bedrijf heeft in het verleden al speeltoestellen voor scholen in de regio gemaakt. Zodoende kon door hen geleverd werk geïnspecteerd worden en hebben een aantal van deze toestellen gediend als basis voor de aangepaste speeltuin. Gedurende twee weken zijn de toestellen gelast. Dit proces is op de voet gevolgd door Elly en Casey Godrie waardoor de uitvoering tussentijds geëvalueerd kon worden en nieuwe ideëen worden doorgevoerd. Ook heeft dit bedrijf zorg gedragen voor het transport en de plaatsing.

De speeltuintoestellen worden gemaakt en geplaatst & het resultaat

Het resultaat
In overleg tussen de direktie van de school en medewerkers van Stichting APA is de beste plaats voor elk toestel en de meest efficiënte indeling van het terrein bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid voor alle kinderen, en is optimaal gebruik gemaakt van de schaduw. Met behulp van leerkrachten en leerlingen is het terrein vrijgemaakt en zijn de toestellen geplaatst. Ook zijn er een aantal hekken geplaatst voor de veiligheid van de kinderen. Als laatste zijn alle toestellen in vrolijke kleurtjes geschilderd.

De volgende dag zijn naar Balisch gebruik alle toestellen van offertjes voorzien om dank te zeggen en de goden zegen te vragen voor de speeltuin.

Achtergrondinformatie
Bij het internaat hoort een basisschool met speciaal onderwijs (SLB), waar kinderen met een handicap onderwijs volgen. Het internaat staat onder bestuur van een stichting, terwijl de school een staatsschool is. Voor aanvragen door staatsinstellingen zijn allerlei vergunningen van de overheid nodig alvorens een aanvraag gerealiseerd kan worden. Dit is één van de redenen waarom de speelplaats aangevraagd is door het internaat, terwijl het feitelijk de bedoeling is dat ook leerlingen van de school hiervan gebruik kunnen maken.
In totaal zijn er 67 kinderen ingeschreven; hiervan verblijven er 32 intern en 35 extern. In het internaat wonen tevens kinderen die elders (voortgezet) onderwijs volgen. Het betreft kinderen met een lichamelijke -, een verstandelijke -, een zintuigelijke – en/of een gecombineerde handicap. Er zijn zeven onderwijzers in dienst.
Het internaat en de school zijn uitermate sober opgezet en er is vrijwel geen oefen- en spelmateriaal aanwezig. Wel is er op het terrein ruimte om een speeltuin te creëren.

UPDATE 2006

Kosten onderhoud: Rp.2.000.000 / € 183,–

Traditie getrouw hebben medewerkers van de stichting ook dit jaar de school en het internaat dat daaraan verbonden is, voor kinderen met een handicap, in Klungkung bezocht. Na inspectie bleek dat een onderhoudsbeurt aan de speeltuin, die destijds door Stichting APA gerealiseerd is, noodzakelijk was. Ten gevolge van de weersomstandigheden, als ook door intensief gebruik, was er op verscheidene plaatsen, aan alle toestellen flinke slijtage opgetreden.

Situatie voor

Na inventarisatie is een lokaal lasbedrijf gevraagd een offerte te maken. Het onderhoud is onmiddellijk uitgevoerd.

nl_NLDutch